.

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig: Nävlingeåsens intresseförening, 2014

 

Välkommen till oss!

 

 

 

Den ideella Nävlingeåsens Intresseförening bildades i början av 2012 på initiativ av några kvinnliga företagare bosatta på Nävlingeåsen, på båda sidor om kommungränsern,. Vid bildandet av föreningen fanns också företrädare för Härlövs IF, Bockatorpet.

Vi vill:

  • uppmärksamma de natur- och kulturvärden som Nävlingeåsen erbjuder
  • ta vara på goda initiativ och idéer som finns
  • utvidga och utveckla samverkan med olika parter på och kring åsen
  • fungera som ett diskussionsforum
  • utveckla områdets möjligheter för boende, företagare och besökare på ett gynnsamt, hållbart och naturnära sätt
  • organisera olika evenemang, aktiviteter och sammankomster mellan företag, föreningar och enskilda på och kring åsen
Uppdaterad: 2014-09-04

MEDLEMSMÖTE

 

Varmt välkomna till Medlemsmöte måndagen  den 15 september klockan 18.30 i  Skepparslövs församlingshem. Fika finns till självkostnadspris.

 

Observera att motioner till Årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 september.