.

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig: Nävlingeåsens intresseförening, 2014

 

Välkommen till oss!

 

 

 

Den ideella Nävlingeåsens Intresseförening bildades i början av 2012 på initiativ av några kvinnliga företagare bosatta på Nävlingeåsen, på båda sidor om kommungränsern,. Vid bildandet av föreningen fanns också företrädare för Härlövs IF, Bockatorpet.

Vi vill:

  • uppmärksamma de natur- och kulturvärden som Nävlingeåsen erbjuder
  • ta vara på goda initiativ och idéer som finns
  • utvidga och utveckla samverkan med olika parter på och kring åsen
  • fungera som ett diskussionsforum
  • utveckla områdets möjligheter för boende, företagare och besökare på ett gynnsamt, hållbart och naturnära sätt
  • organisera olika evenemang, aktiviteter och sammankomster mellan företag, föreningar och enskilda på och kring åsen
Uppdaterad: 2014-11-03

ÅRSMÖTE

 

Varmt välkomna till föreningens Årsmöte måndagen  den 17 november klockan 18.30 i  Djurröds församlingshem.

 

Föreningen bjuder på en lättare fika.

 

Varm välkomna!

 

Styrelsen